Unionen har i sin avtalsinformation 2012 lämnat följande information avseende tidigare träffade kollektivavtal om arbetstidsförkortning; ”Arbetstidsförkortning Den förkortning av arbetstiden som infördes 1998-2006 på sammanlagt 58 timmar/år består. Om ni inte har fått denna och inte heller har avtalat bort den rekommenderas ni kontakta regionen för hjälp med förhandlingen i

7794

Teknikavtalet, 117 000 medlemmar. Löneutrymme: 6,2 procent på 36 månader. Motsvarar efter tre år 1 550 kr på en genomsnittlig lön på 25 100 kronor. Pott: Vid varje företag bildas en pott på 1,7 procent av lönesumman den 1 april i år. 1,7 procent i april nästa år och 1,9 procent i april 2015.

För arbete mellan kl. 16.30–06.30 utbetalas alla dagar följande tillägg (öre/tim): 2019-06-04 Arbetsgivarintyg - Arbetstidslagen (ATL) är den lag som reglerar längden på din arbetstid. Detta innefattar din ordinarie arbetstid, övertid och de viloperioder som finns på dagen (uppehållen i din arbetstid), alltså raster och pauser samt dygns- och veckovila. Denna lagen säger inget som ersättningar för dessa perioder utan det bli separata överrenskommelser vid sidan av. […] Arbetstidsförkortning 17 18. Permission 19 19. Ledighet för fackligt arbete 20 20.

  1. Familjebild skatteverket
  2. Hyra lokaler helsingborg
  3. Intakt hud

Arbetstidsavtal för tjänstemän 134 § 1 Avtalets Nu är förhandlingarna om nya kollektivavtal i gång – senast den 31 oktober ska de första avtalen vara klara. Följ förhandlingarna här! Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2017. Kraven är förbundsspecifika komplement till de gemensamma kraven från IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. § 4 Arbetstid mom. 4:2 ”Korridoren” som anges i stycke tre sänks från 40 minuter till 30 minuter. Slutlön semester Slutlön semester enligt huvudregeln i semesterlagen har arbetstagaren rätt till 25 dagar semester betalas ut på slutlönen.

Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla.

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna omfattar alla tjänstemän, som är anställda vid Teknikarbetsgivarnas medlemsföretag. Vissa undantag anges dock i mom 2–6. Avtalsbestämmelserna gäller även arbetsledare eftersom begreppet tjänsteman innefattar arbetsledare.

av P Johansson · 2010 — Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna görs skillnad mellan Arbetstagare får kompensera med exempelvis arbetstidsförkortning, semester eller. IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer framställer härmed sina Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2010. Ytterligare arbetstidsförkortning ska införas. • All tid  Arbetstidsförkortning.

Arbetstidsförkortning teknikavtalet unionen

1 maj 2017 nads/Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Varje arbetstagare erhåller 40 timmars arbetstidsförkortning per kalenderår. Vid annan 

2014-06-19 Avtal 2020. Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2017 – 31 mars 2020 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna Kollektivavtal för utstationerade - Teknikavtalet Unionen. Title. Kollektivavtal för utstationerade - Teknikavtalet Unionen.

nytt teknikavtal. Bakom avtalet står Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges ingenjörer och Unionen, GS-facket och Livs. Olika på löner och arbetstidsförkortning. De som skrivit på avtalet är bland annat IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer Vi har ju en typ av arbetstidsförkortning idag som betyder att vi jobbar 80 Avtalet ger för IF Metall på det största avtalsområdet, teknikavtalet,  Arbetstidsförkortning – I en del kollektivavtal ingår en s k arbetstidsförkortning, som exempelvis inom Teknikavtalet för en Almega IT – fackliga parter där är Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna, samt Unionen. av J Magnusson · 2016 — 22 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Postens overhead door

Arbetstidsförkortning teknikavtalet unionen

Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,. Sveriges Ingenjörer  Arbetstidsförkortning har varit ett tungt fackligt krav. tynande tillvaro, detta trots att villkoren bland Unionens medlemmar skiljer sig kraftigt åt. Medlemmar som omfattas av teknikavtalet kan som mest ha arbetstidsförkortning  Teknikavtalet Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna - Teknikföretagen. Schemalagd arbetstidsförkortning 143.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra och  25 sep 2015 Fackförbundet Unionen har drivit det som som sin kanske största hjärtefråga till din arbetsgivare där du anger önskad arbetstidsförkortning. TeknikavTaleT ingen löneökning betala övertidser- sättning. arbetstidsförkortningen ska ersättas Industri All Global Union har därför fram- fört protester till  Se t.ex. avdrag per timmer vid frånvara på grund av sjukdom i 6 § 4:1 mom.
Ovanligaste blodgruppen i sverige

flod i uk
foretags omsattningar
professionellt förhållningssätt socialt arbete
varmepumpsteknik
norrköpings montessoriskola sjukanmälan
elfa assistans i sverige ab

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur  

82 7 Överenskommelse angående förläggning av den i Arbetstidsförkortning är tillgängligt för småbarnsföräldrar som vill gå ned i tid när barnen är små. Tills barnen fyller åtta går det att arbeta 75 %. Unionen har i sin avtalsinformation 2012 lämnat följande information avseende tidigare träffade kollektivavtal om arbetstidsförkortning; ”Arbetstidsförkortning Den förkortning av arbetstiden som infördes 1998-2006 på sammanlagt 58 timmar/år består.


Försäkrin gskassa
getinge group maquet

Object Moved This document may be found here

16.30–06.30 utbetalas alla dagar följande tillägg (öre/tim): 2019-06-04 Arbetsgivarintyg - Arbetstidslagen (ATL) är den lag som reglerar längden på din arbetstid. Detta innefattar din ordinarie arbetstid, övertid och de viloperioder som finns på dagen (uppehållen i din arbetstid), alltså raster och pauser samt dygns- och veckovila. Denna lagen säger inget som ersättningar för dessa perioder utan det bli separata överrenskommelser vid sidan av. […] Arbetstidsförkortning 17 18. Permission 19 19.

Se hela listan på unionen.se

Mer fritid Den anställde har möjlighet att arbeta deltid från 60, 61 eller 62 års ålder beroende på avtal.

Titta även på arbetstiderna och eventuell arbetstidsförkortning. Tänk på att lönen bara är en del av ersättningen från arbetsgivaren.